Çamaşır suyu kullanımında yapılan sık yapılan 4 hata

Çamaşır suyu kullanımında görülebilen ve birçok insanın farkında olmadan dahi yapabildiği çok sayıda hata vardır. Bu hataların yapılması durumunda; çamaşır suyundan alınacak olan verimin azalması, çamaşır suyunun etkin olma gücünün kırılması ve kullanım ile insan bedeni ile sağlığına zarar verilmesi söz konusu olabilir.

Doğal olarak da çamaşır suyu kullanımında sıkça yapılan beş hatanın bilinmesi, bilinçli olarak da bu hatalara düşülmemesi gerekir. Bu hatalarsa şu şekilde konu başlıklarına ayrılabilir; çamaşır suyunun olmaması gereken yerde öz olarak kullanılması, fazla su ile kullanılması, asitlerle karıştırılması ve kullanılmaması gereken yüzeylerde kullanılması şeklindedir.

Çamaşır Suyunun Öz Halinin Yanlış Kullanımı

Çamaşır suyunun kendi kimyasal yapısı, en güçlü baz sınıfı içerisinde yer alan bir gruptadır. Bu nedenle çamaşır suyunun doğrudan kullanımı ağır durumlarda gerekli olacaktır.

Ancak çamaşır suyunun kimyasal halinin doğrudan kullanımı şu durumlarda hatadır:

  • Kıyafetlerde, özellikle de renkli kıyafetlerde çamaşır suyunun doğrudan leke üzerine dökülmesi durumunda kıyafetin kendi rengi ve çamaşır suyunun döküldüğü alanın rengi bozulacaktır. Bu bozulma hali doğrudan kimyasal bir reaksiyon sonrasında gerçekleştiği için de geri alınamaz, yıkama ile eski haline döndürülemez bir bozulmadır.
  • Renkli ve özel mermer olan yüzeylere doğrudan saf çamaşır suyu dökülmesi durumunda hem renk olarak deformasyonlar hem de yüzey üzerinde aşınmalar meydana gelir. Doğal olarak da yüzeylerin ömrü kısalır ve daha solgun, bozulmuş renk halleriyle kullanılması gerekecektir.
  • Besinler yıkanırken öz çamaşır suyu kullanıldığı zaman hem tepkime güçlü olarak oluşur hem de artık o besinin zehirleme ihtimali yüksek olacağı için tüketilmesi sakınca arz eder.

Bu örneklere ek olarak çok sayıda çamaşır suyunun öz olarak kullanılmasına bağlı yapılan hata vardır.

Çamaşır Suyunun Fazla Su İle Kullanılması Hatası

Çamaşır suyunda, diğer tüm konularda olduğu gibi doz çok önemlidir. Çünkü çamaşır suyunun hiç su kullanılmadan doğrudan uygulanmasıyla sorun oluşması gibi çok su kullanılmasıyla uygulanması durumunda da etkisi istenmeyen şekilde olacaktır. Çamaşır suyu kullanılarak mikropların öldürülmek istenmesi, hijyenin derinlemesine sağlanmak istenmesi amacı taşınır.

Ancak çamaşır suyunun içeriğine su katılarak etkisinin biraz daha az olmasının istenmesi, zehirlenme ihtimallerine karşı önlem alınmak için su koyulması durumunda doz kaçırılabilir. Örnek olarak yirmi litre su içerisine yarım kapak olacak şekilde çamaşır suyu eklenebilir. Bu durumda çamaşır suyunun çözelti özelliği oldukça az olacağı için, temizleme ve hijyen sağlama özelliği de azalacaktır.

Doğal olarak da çamaşır suyunun içeriğine katılacak su oranı doğru ayarlanmalıdır. Su içerisinde yer alan çamaşır suyunun kokusu gelecek şekilde ve renk olarak suyu hafif etkileyecek şekilde olması sağlanmalıdır. Ayrıca su içerisine dokunulduğunda elde ortalama kayganlık hissi oluşuyorsa karışımın kıvamı oldukça iyi olmuş demektir.

Çamaşır Suyunun Asitlerle Karıştırılarak Kullanılması Hatası

Çamaşır suyu kullanılırken yapılan ve birçok insanın da yapmaya bilinçli veya bilinçsiz olarak devam edeceği en büyük hata, çamaşır suyu ile başka güçlü bir asit bileşeninin karıştırılmasıdır. Öncelikle çamaşır suyu, güçlü olan bazlar grubu içerisinde yer alır ve temizleme etkisinin herhangi bir asit gücüyle alakası yoktur.

Ancak çoğu insan, çamaşır suyunun güçlü olmasından dolayı asit olabileceğine inandığı için başka güçlü asitleri de eklemek ve etkinin çok daha fazla olmasını sağlamak isteyebiliyor. Burada düşülen yanılgı sonrasında, güçlü bir asit ile güçlü bir baz arasında hızlı bir tepkime oluşumu gerçekleşir.

Tepkime sonrasındaysa oldukça zehirli ve güçlü olan bir kimyasal gazın ortaya çıkması, kimyasal olarak tuz adıyla alınan farklı çözelti tortularının oluşması sağlanır. Doğal olarak da gaz ile zehirlenme yaşanırken, temizlenmek istenen ortamların veya çeşitli yüzeylerin güçlü olarak aşınması ile delinmesi sorunları yaşanacaktır. Üstelik oluşacak olan çözelti de bir atıktır ve temizlemek için yeniden uğraş gerektirecektir.

Çamaşır Suyunun Kullanılmaması Gereken Yüzeylerde Kullanılması

Bazı yüzeyler ve içerikler kati olarak çamaşır suyu teması olmaması gereken alanlardır. Temasın yasak olması gereken bu yüzeylerin en belirgin özellikleriyse tepkimeye ve reaksiyona müsait olmalarıdır. İlk olarak, tarihi bir değeri olan ve aşınma olanağı olan kireç içerikli yapıların temizliğinde çamaşır suyunun kesinlikle kullanılmaması gerekir.

Çünkü her ne kadar su ile karıştırılmış olsa dahi çamaşır suyunun bir etkisi olacak ve bu yapıların tarihi değerleri bozulacak şekilde aşınacaktır. Ayrıca besin içerikleri ne durumda olursa olsun, içerisine su katılmış olsa dahi çamaşır suyunun kullanılmaması gerekir.

Çamaşır suyunun insan vücudu için zararlı olan çok sayıda bileşen içeriyor olması, besin içeriklerinde yer edinmesi halinde ve miktarının az olması durumunda dahi zehirlenme sorununa neden olabilir. Ayrıca çamaşır suları kesinlikle asidik etkisi olan bir yüzeyde kullanılmamalıdır. Deneme için yalnızca kimyasal ortamda ve kontrol yapılarak birleşmesi gereken güçlü asitler ve kuvvetli bazlar ne sebeple olursa olsun, dış ortamda ve herhangi bir kontrol olmadan birleştirilmemelidir.